omschrijving werk 

beeld is sfeer

 

 

Het is het verlangen naar een specifieke 'sfeer' dat maakt dat ik telkens weer op zoek ben naar het juiste beeld.
In die sfeer zoek ik de herkenning, het thuiskomen, het Zelf'

 

Uiteindelijk draait alles in mijn werk om sfeer. Ik heb geen concept of een specifiek thema. Omdat de sfeer, het beeld leidend is kan het over alles gaan; over een bepaalde vorm die ik boeiend vind, of over een (gedachte)patroon of over wat bepaalde kleuren en vormen samen doen. Soms heb ik behoefte aan een bepaald thema; een portret, object of een ruimte maar deze zijn eerder dragers, verbeeldingen van sferen. Sferen kunnen verwijzen naar herinneringen, conflicten of idealen.

Ik hou ervan om te spelen met vormen en kleuren, zomaar om te kijken wat er ontstaat. Soms wordt het een heel serieus spel waarbij ik zoek naar iets wat voor mij wezenlijk is; het is een (sfeer)beeld dat er al is, het wacht daar om te voorschijn te worden geschilderd. Als het lukt zijn het beeld en ik één... een soort herkenning; verrassend en vanzelfsprekend tegelijkertijd, waarschijnlijk is dát de werkelijke drijfveer waarom ik schilder; voor het samenvallen, de eenwording met het beeld, die sfeer..

 

 

 

 

Het werk van Elsa Hartjesveld bestaat hoofdzakelijk uit tekeningen en schilderijen. Soms maakt zij ook ruimtelijk werk. Aan haar schilderijen lagen aanvankelijk vooral persoonlijke herinneringen en ervaringen ten grondslag. Bloemen, planten en organische vormen, desolate landschappen, lege kamers en matrassen, jurken, kettingen, dieren, een koelkast of een wasbak, maar ook caravans, barbies en poedels en portretten van haar familieleden zijn thema's die werden (en worden) gebruikt in haar schilderijen. Deze onderwerpen vormden het medium waardoor gevoelens en denkbeelden werden uitgebeeld. Bijvoorbeeld met haar schilderijen van levensgrote barbiepoppen en strakgetrimde koningspoedels: daarin lijkt zij commentaar te willen geven op het artificiële karakter van de heersende schoonheidscultus.

Soms voldoet alleen al een vorm of een kleur van een object zozeer dat het een aanleiding vormt een werk te willen maken. Momenteel verbeeldt zij naast haar gebruikelijke schilderwijze ook een onderzoek inzake filosofische vraagstukken betreffende zowel het materiële als het immateriële, het verschijnen en verdwijnen van bewustzijnsvormen, de veelheid en verscheidenheid binnen de eenheid. Die beleving wordt vertaald via minimalistische technieken, tekeningen, vaak zonder kleur en binnen een basisvorm. Beperking in vorm of kleurgebruik vormt voor haar een uitdaging om tot de kern te komen.

 

Tekst door W. Lutz

     

 

 

 

 

 

 

 

De meeste foto's op deze site zijn gemaakt door Rob Kollaard en Hein van Liempd, een enkele door mijzelf.