info 

 

  

Het werk van Elsa Hartjesveld omvat zowel tekeningen als schilderijen.

In de tekeningen ligt de nadruk op beperking en verdieping, vaak binnen of vanuit een cirkel.

Kleine tekeningen worden gemaakt met een 0,3 mm potlood, welke niet voor lijnen wordt gebruikt

maar voor het maken van vlakken en ruimte. Dit resulteert in een dichtheid en intensiteit in het werk.

In de grotere tekeningen wordt Siberisch krijt gebruikt om een vergelijkbare intensiteit vast te leggen.

De tekeningen roepen begrippen op als tijd en ruimte en kosmische elementen.

Ze hebben een bovenpersoonlijk karakter en zijn meditatief van aard.

In de schilderijen daarentegen is er ruimte voor experiment en aardse thema's zoals bloemen,

kledingstukken, abstracte vormen, interieurs etc.

Het schilderproces wordt geleidt door kleur, de materie van de verf en het spontane intuïtieve schilderspel.

 

 

 

Elsa Hartjesveld's work encompasses both drawings and paintings.

In her drawings, the emphasis lies in restraint and depth, often within or originating from a circle.

Small drawings are created with a 0,3 mm pencil, which is not used for lines but for creating fields and space.

This results in density and intensity in the work.

In the larger drawings, Siberian chalk is used to capture similar intensity. The drawings evoke concepts such

as time, space and cosmic elements and have a transpersonal and meditative character.

Conversely, in the paintings there is room for experimentation and earthly themes like flowers, clothing,

abstract forms, interiors and more. The painting process is guided by color, the material of the paint,

and a spontaneous, intuitive approach.

 

 

 

Photography by Rob Kollaard,  Hein van Liempd, and Elsa Hartjesveld